หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 
นายสุชาติ คงโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เจ้าพระยา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะหนองหาร (เขตพื้นที่ตำบลสรรพยา) หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง ตำบลสรรพยา งานขุดดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้ายดิน ๕ กิโลเมตร ๑๑๑,๕๒๘ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร ๑,๘๒๓ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564
ทต.เจ้าพระยา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะหนองหาร (เขตพื้นที่ตำบลสรรพยา) หมู่ที่ ๑ บ้านวัดกำแพง ตำบลสรรพยา งานขุดดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้ายดิน ๕ กิโลเมตร ๑๑๑,๕๒๘ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร ๑,๘๒๓ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564
อบต.บ่อแร่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินบ้าน - ทุ่งแห้ว หมู่ที่ 3,2 บ้านเนินบ้าน , บ้านทุ่งแห้ว ตำบลบ่อแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.บ่อแร่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงไร - ฝายวงเดือน หมู่ที่ 4 บ้านดงไร ตำบลบ่อแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
อบต.บ่อแร่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ห้วยกระบอก - หนองแก ตำบลหนองขุ่น เชื่อมต่อตำบลหนองขุ่น ตำบลวังหมัน หมู่ที่ 7 บ้านไร่ห้วยกระบอก ตำบลบ่อแร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหนองกะทะถึงฝายเก็บกักน้ำแก้มลิงบ้านโพธิ์ทองระยะที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
ทต.ชัยนาท   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน (วางท่อ PVC.) หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
ทต.ชัยนาท   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน (วางท่อ PVC.) หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 4216 ชัยนาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
อบต.สะพานหิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายบ้านนายวน อิ่มรัง - ป่าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานหิน โดยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 3,815 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,260 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงตามโครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.สุขเดือนห้า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยตาไว (บริเวณทดตานำ) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมแซมงานท่อแตกชำรุดบริเวณตึกหลังร้านข้าวมันไก่ห้าดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.สุขเดือนห้า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยสอง (บริเวณทางแยกบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2564
อบต.สุขเดือนห้า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยคันไถ (บริเวณสระน้ำนานายสุนทร) หมู่ที่ 6 บ้านสุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 192
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-949-830 โทรสาร : 056-949-830
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จำนวนผู้เข้าชม 501,655 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-6923936