เลือกหน้า
ข้าราชการ พนักงาน ช่วยกันเร่งมือทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อ ไวรัส COVID -19

ข้าราชการ พนักงาน ช่วยกันเร่งมือทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อ ไวรัส COVID -19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยท่านนายก และข้าราชการ พนักงาน ช่วยกันเร่งมือทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อ ไวรัส COVID...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ...
โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร.พนักงานและจิตอาสาตำบล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย...
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

นายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล.ข้าราชการ...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารวิมลคุณากร โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี...