เลือกหน้า

วัดปทุมธาราม(หนองบัว)

วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว)

    วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๖๕ เดิมชื่อว่า “วัดหนองบัว” เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำ และมีบัวหลวงมากมาย ผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา คือ สมเด็จเจ้าเถื่อน สมเด็จพร กับขรัวยายไข่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งหลังวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ภายในบริเวณ วัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจาดอดีตเจ้าอาวาสด้านหน้าวิหารมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ยิ้มรับผู้มาเยือน 

พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ)

    พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ) วัดปทุมธาราม (หนองบัว) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เดิมชื่อ โฉม เหล่ายัง บิดาชื่อ แจก เหล่ายังมารดาชื่อ ตี่ เหล่ายัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ท่านเกิดวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2459 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีมะโรง เวลาประมาณ 01.00น. ณบ้านขุนแก้ว ตำบล ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ 21ปี วันที่ 25 เมษายน 2480 ณวัดราษฏร์นิธิยาวาส (ดอนปอ) โดยมี พระครูวิจิตรชัยการ เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ และพระอาจารย์ชั้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ รับฉายาว่า “ฐิตปญฺโญ” เมื่อเยาว์วัย ได้ศึกษาที่สำนักเรียนวัดมะกอก สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 พออุปสมบทแล้วได้สอบนักธรรมชั้นตรี จากสำนัก วัดราษฏร์ นิธิยาวาส เมื่อปี พ.ศ.2481 จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาต่อในสำนักเรียนวัดหนองแฟบ จ.อุทัยธานี สอบได้นักธรรมโท เมื่อพ.ศ.2483 และสอบได้นักธรรมเอก ที่วัดหนองแฟบ เมื่อ พ.ศ. 2487 และย้ายมาอยู่ที่ วัดปทุมธาราม (หนองบัว) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ในช่วงนี้เองที่ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจาก ลูกศิษย์หลวงปู่ศุข สายพระปลัดฉอ้อน เจ้าอาวาส วัดปทุมธาราม จน ได้รับการนับถือจากชาวบ้านละแวกวัดหนองบัว จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว (ปทุมธาราม)เมื่อพ.ศ.2493

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท

    พระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท นับเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์ สาวกไปบรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบก ยอดพระเจดีย์ นอกจากนั้นยังมีพระร่วงเลิศฤทธิ์ และพระพุทธวงศ์ ๒๘ พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์สีทอง ทางขึ้น ๔ ทิศ เป็นบันไดนาค ศิลปะสวยงามมาก ว่ากันว่า ใครมาชัยนาทแล้วไม่ได้มาวัดปทุมธาราม ไม่ได้มาวัดปทุมธาราม ไม่ได้มากราบองค์พระเจดีย์ เหมือนมาไม่ถึงชัยนาท ปัจจุบันหลวงปู่นะ (พระครูปทุมชัยกิจ) พระเถระผู้มีอาวุโสสูงสุดของจังหวัดชัยนาท ผู้เป็นร่มโพธิ์บุญของศาสนา ยังคงแผ่เมตตาโปรดญาติโยมทั่วสารทิศ