เลือกหน้า

วัดดอนตูมกมลาวาส

วัดดอนตูมกมลาวาส

    วัดดอนตูมกมลาวาส ตั้งอยู่บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓วัดดอนตูมกมลาวาส มีความสัมพันธ์ อันเป็นมหามงคลของ ๒ สมเด็จ ๒ ประมุขแห่งสงฆ์ ภายในบริเวณวัดสงบร่มรื่น ด้วยธรรมชาติของป่าไม้ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้กลมกลืนเฉกเช่นบ้านเล็ก ๆ ในรีสอร์ท สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่ถือสันโดษ สัมผัสกับรสพระธรรม และธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนั้น พระครูสุปัญญาโกศลเจ้าอาวาสวัดดอนตูม ยังได้ก่อสร้างน้ำตกจำลอง ศาลารับรองวิหารหลวงปู่ศุข สมเด็จโต หลวงปู่ทวด ลักษณะคล้ายถ้ำกลมกลืนกับสวนป่าเพื่อสาธุชนได้มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

 

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ อุโบสถมีน้ำล้อมรอบ นับเป็นสีมาน้ำแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท วางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยสมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) ปี ๒๕๒๑ พิธีเททองหล่อพระประธาน โดยสมเด็จพระสังฆราช (วาสน – มหาเถระ)

 

พิพิธภัณฑ์สันติธรรมโกศล

พิพิธภัณฑ์สันติธรรมโกศล เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ลักษณะคล้ายถ้ำกลมกลืนกับสวนป่าเพื่อสาธุชนได้มากราบไหว้ ของพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๗ นายถวัลย์ เถกิงศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลุงสังวาล – ป้าเฉลา สุราฤทธิ์ ร้านสุขแสงดาว และคณะญาติโยม อำเภอวัดสิงห์ ถวายที่ดินสร้างวัดแก่ท่านเจ้าคุณพระราชมุนี (โฮม โสภโน) วัดปทุมธาราม ปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อตั้งวัดคณะธรรมยุตในจังหวัดชัยนาท ท่านเจ้าคุณฯ มอบหมายให้พระครูปัญญาธุราทร เจ้าอาวาสวัดเขาชายธงวรารามอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จัดหาพระมาดูแลการก่อสร้างวัด จึงได้พะภิกษุทองหยด สันติกโร มาดูแลการก่อสร้างและนำศรัทธาญาติโยมพัฒนาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ