เลือกหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศาลาธรรมสังเวช