เลือกหน้า

นายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล.ข้าราชการ ร่วมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วันที่ 9 มกราคม 2563