เลือกหน้า

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารวิมลคุณากร โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมพิธีดังกล่าว