เลือกหน้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP

หมู่ที่ 2 – บ้านหนองบัว

หนองบัวขนมไทย

หนองบัวขนมไทยผลิตและจำหน่ายขนมไทยนานาชนิด ตั้งอยู่ที่ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เช่น วุ่นกะทิ ขนมลืมกลืน กล้วยฉาบ และอื่น ๆ อีกมากมายrcu

ติดต่อ/สอบถาม

ติดต่อ/สอบถาม ผู้ใหญ่วัชรี แถมเจริญ

โทร. 081-0398718

หมู่ที่ 3 – บ้านกะทง

ข้าวปลอดสารพิษ

ข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกะทง หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ โดยผ่านการปลูกแบบไร้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ติดต่อ/สอบถาม

ติดต่อ/สอบถาม คุณอุดม สายจีน

โทร. 089-8599398

หมู่ที่ 5 – บ้านดอนตูม

บายศรีผ้า OTOP

บายศรีผ้า OTOP สัมมาอาชีพชุมชนบ้านดอนตูม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

โทร. 089-8225712

โทร. 089-8225712