เลือกหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวยินดีต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวยินดีต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวยินดีต้อนรับ

ข้าราชการ พนักงาน ช่วยกันเร่งมือทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อ ไวรัส COVID -19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยท่านนายก และข้าราชการ พนักงาน ช่วยกันเร่งมือทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดติดเชื้อ ไวรัส...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง...

โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร.พนักงานและจิตอาสาตำบล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

นายสุชาติ คงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารวิมลคุณากร โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

(056)949830 

มีส่วนร่วมกับเรา

อบต.หนองบัว

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ร่วมพูดคุย

เข้าชมภาพกิจกรรม

เข้าชมภาพกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ภาพกิจกรรม

เข้าชมภาพกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

มุมสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สถานที่สำคัญ

วัดกระทง

วัดดอนตูมกมลาวาส

วัดบำรุงธรรม

วัดปทุมธาราม(หนองบัว)

ลิงก์ภายนอก

เบอร์ติดต่อ อบต.

(056)949830 

สถานที่ติดต่อ

หมู่2 ตำบล หนองบัว อำเภอ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

Email

nongbua618@gmail.com

รับเรื่องร้องเรียน